Sayalah...FARRAH SHELLA...

Thursday, November 11, 2010

seketika muda( Hj Akilah B Yahaya )

ni la bapak AKILAH...waktu dulu2...

1 comment:

blog farrah shella bt ahmad